ihmismieli logo työnohjaus coaching työhyvinvointi

TYÖKYKYJOHTAMISEN TUKENA

Työnohjausta ja valmennusta esimiehille, oman työnsä osaajille ja ryhmille. Aikaa ja välineitä ohjatusti pohtia omaa työtä yksin, työparin tai tiimin kanssa.

työkalut työhyvinvointiin työnohjauksesta

Työnohjaus pysäkkinä ja työkaluna

Ihmismieli -työnohjauksessa tutkit ja kehität omaa työtäsi. Luot tavoit­tei­ta ja tuuletat työn­teko­tapojasi ammattilai­sen ohjauksessa. Työnohjaus on ennakoivaa työ­hyvin­vointi­toi­min­taa. Se on paik­ka rat­koa vai­kei­ta työ­tilan­teita. Työn­ohjaus auttaa johtoa ja esi­miehiä muu­tos­tilan­teissa. Ihmismieli toimii esi­mies­työn tukena. Ihmismieli palvelee henkilöstöä tai asian­tuntijaa työjumeissa ja työroolin selkiyttämisessa. Työn­oh­­jauk­ses­sa kuljet ta­voit­teel­li­ses­ti kohti parempaa työ­intoa ja työ­iloa.

Ihmismieli on mukana organisaatioiden muutostilanteissa sekä vaativien a­si­a­­kas­­ti­lan­tei­den tu­ke­na. Ihmismieli toimii monissa or­­ga­­ni­­saa­­ti­­ois­­sa ja y­ri­tyk­­sis­sä u­seil­la eri aloilla.

Työintoa työnohjauksesta

Rohkaisen ja kannustan asiakkaitani kohtaamaan työntekemisen esteet. Kuuntelen, tuen ja innostan toimeen tarttumiseen erilaisin pohdinnoin ja harjoittein. Uskon dialogiin ja siihen, että systeemisesti asiat kietoutuvat toisiinsa. Valmennus voi olla pysäkki, jossa pysähtyä, koota voimat ja rakentaa vanhasta uutta. Voin täydentää työnohjauksia myös luonto- ja metsämenetelmin (Green Care). Työnohjauksen voi järjestää työpaikalla, metsätilallamme Latvalassa tai muussa rauhallisessa paikassa. Keskustellaan teille sopivasta kokonaisuudesta.

Työnohjausprosessien kestot vaihtelevat ja ne rakennetaan aina asiakkaan ja tilaajan tarpeiden mukaan.

työnohjaus palveluna

OTA YHTEYTTÄ

Hanna Urpo-Lundén
KTM, johdon ja esimiesten työnohjaaja STOry, coach
044 9882 644
hanna.ihmismieli@gmail.com
1326608-6